Công ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị và Khu Công Nghiệp Sông Đà 7


 quoccuong.sd7@gmail.com
 Tòa nhà Viên Chiến Lược _ Bộ Công An, Đường Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN
 0975.389.879
 http://chungcuthongtanxa.vn
* Bắt buộc điền